Is Mediation wel geschikt voor mijn conflict?

Kijk in onderstaand overzicht in welke conflict fase je je op dit moment bevind.

Zit je in fase 1 t/m 6 dan is het meestal goed op te lossen.

En hoe eerder je erbij bent hoe beter…

In fase 7 t/m 9 is er waarschijnlijk meer nodig dan alleen mediation.

Neem gerust contact met ons op om te bespreken of mediation een goede methode is om jouw conflict op te lossen.

1. Irritatie: Wederzijdse begrip neemt af en discussie wordt feller

2. Onderhandelen: Competitiegevoel neemt toe en poging tot scoren met woorden

3. Forceren: Inlevingsvermogen neemt af en non verbale communicatie neemt toe

4. Wapenen: Conflict wordt breder gemaakt en medestanders worden gezocht

5. Gezichtsverlies: Tegenstander ‘ontmaskeren’ en jezelf ‘bewapenen’

6. Dreig strategieën: Eisen worden harder en dreigen met sancties

7. Schijnaanval: Ander is de vijand en wens om schade aan te doen 

8. Systeem vernietiging: Isoleren en ‘aanvallen’ tegenpartij

9. Zelf vernietiging: Totale confrontatie en samen de afgrond in